Bồn chứa thực phẩm vi sinh

Liên hệ

Bồn chứa thực phẩm vi sinh là loại bồn được sử dụng để chứa các loại thực phẩm, nguyên liệu hoặc thành phẩm trong các ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm,… Bồn được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn vi sinh, đảm bảo an toàn cho thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.